Áfa Alanyi Mentesség értékhatár 2019 évtől: 12 millió Ft!

Áfa alanyi mentesség értékhatár 2019 évtől: 12 millió Ft !

Áfa törvény:

324. § (1) Az adóalany - az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén - az alanyi adómentességet 2019. naptári évre abban az esetben választhatja, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege

a) sem a 2018. naptári évben ténylegesen,

b) sem a 2019. naptári évben észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen

nem haladja meg a 12 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

 

Nem baj ha az adóalany áfás volt vagy éppen áfás lett 2018 évben, akkor is választhat alanyi mentességet 2019-re az Áfa tv átmeneti rendelkezéseinek köszönhetően.

324. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentességet 2019. naptári évre abban az esetben is választhatja, ha a 191. § (3) bekezdésében rögzített időtartam még nem telt el.

191. § (1) Az alanyi adómentesség megszűnik, ha
....
(3) Abban az esetben, ha az alanyi adómentesség az (1) bekezdés c) pontja szerint szűnik meg, az adóalany az alanyi adómentesség választására vonatkozó joggal a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet.

 

Felhívom a Kisadózó adóalanyok figyelmét, hogy a KATA bevételi értékhatár még mindig nem lesz egyenlő az Áfa alanyi mentes értékhatárral! Ugyanis KATA bevételbe a kifizetett összegek számítanak, az Áfa értékhatárba pedig az adott évre kiállított számlák értéke. Valamint ha valamely KATA alany szünetel, úgy a Kata bevételi értékhatár ugyebár csökken, de az Áfa alanyi mentes értékhatár nem. Továbbá még egy lényeges eltérés, hogy a kezdő vállalkozások esetében az ÁFA alanyi mentes éves értékhatár számításakor napra pontosan kell arányosítani, míg a KATA bevételi értékhatárnál az év hónapjaira megfizetett adó összegek arányában!

 

Pittenauer Péter