Ha a KATA-s csak egy cégnek számláz!

Előfordulhat, hogy egy KATA-s egyéni vállalkozó csak egy cég részére dolgozik és időnként vagy minden hónapban számlákat állít ki részére, amely 1 évben összességében meghaladja az 1 millió forintot. Ilyenkor az alábbiakat szem előtt kell tartani!
A NAV ellenőrzési eljárás keretében vélelmezi, hogy a kisadózó és a megbízó vállalkozó között munkaviszony jött létre, amennyiben a kisadózó részére a tárgyévi kifizetés meghaladja az 1 millió forintot!
Ezt a vélelmet, akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbiak közül legalább 2 megvalósul:
1. A kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette,
2. A kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 %-át nem az érintett vállalkozástól szerezte,
3. Az érintett vállalkozás nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan,
4. A tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll,
5. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az érintett vállalkozás bocsátotta a kisadózó rendelkezésére
6. A tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg,
7. A kisadózó nem minősül főállású kisadózónak (mert van 36 órát elérő jogviszonya vagy más vállalkozásban főállású biztosított) és a bevételének legfeljebb 50 %-át szerezte

Ha a NAV megállapítja, hogy valójában munkaviszony jött létre, akkor a kifizetett összeg munkabérnek fog minősülni és az arra vonatkozó jogszabályok és adózási kötelezettségek lépnek be!

/ A kisadózó is és a megbízó vállalkozó is adatot szolgáltat a NAV részére a másik adóalanyról és a kifizetett összegről a tárgyévre vonatkozóan. /

Pittnauer Péter